Henryk Gotlib

Henryk Gotlib

1890 – 1966

A Polish artist, associated in his early days with formism and later with colourism. He lived and worked in England from 1939 onwards including as a member of The London Group.

Polski artysta, we wczesnych latach swojej twórczości związany z ruchem artystycznym zwanym formizmem, a później inspirowany zasadami koloryzmu. Od 1939 roku mieszkał i pracował w Anglii gdzie został członkiem ugrupowania The London Group.